top of page

SPORTREVALIDATIE

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport als hobby of beroep heeft.  

Blessure
De sportfysiotherapeut krijgt doorgaans te maken met mensen die niet alleen weer aan het werk willen, maar ook graag weer willen sporten. Of hij krijgt te maken met met fanatieke sporters die hun sport weer op hoog niveau willen beoefenen. Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom beter hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij zelf ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling opgenomen. Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden, zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur, of voor braces, taping, mobiliserende technieken en andere ondersteunende apparatuur. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt zo nodig met uw trainer over een aangepast trainingsschema. 

Chronische aandoeningen
Toch ziet de sportfysiotherapeut in zijn praktijk ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen, diabetici, parkinson en kinderen, waarbij sport juist wordt ingezet als onderdeel van de therapie. De meeste klachten waarmee men naar de sportfysiotherapeut gaat, zijn blessures aan de knie, enkel, elleboog en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.


Preventie 
Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één. Dan merkt u ook dat de sportfysiotherapeut automatisch uw sportschoenen onder de loep neemt. Hij vraagt naar de ondergrond waarop u traint, de materialen die u gebruikt en de opbouw van de training. Indien nodig verwijst hij u naar een podotherapeut. Hij wijst u op het belang van een goede warming-up en cooling-down. Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde blessure. .

Sportfysiotherapeutisch advies
De sportfysiotherapeut behandelt, voorkomt en adviseert. Advisering is een belangrijke taak binnen zijn dagelijks werk. Hij geeft u handvatten om zelf iets te doen wanneer u last krijgt van acute of sluimerende blessures. Hij leert u tapen en bandageren en adviseert uw trainer hoe u om moet gaan met uw blessure binnen uw sport.

bottom of page