top of page

FysioSport

U heeft (chronische) klachten en wilt u hier iets aan doen met bewegen. U weet niet hoe dit te doen? Meldt u zich aan voor FysioSport! Wij bieden u een wekelijkse training die wordt begeleid door een ervaren fysiotherapeut. Deze stelt samen met u een programma op gericht op uw wensen en lichamelijke ongemakken. Hiermee krijgt u de begeleiding die u verdient en kunt u werken aan uw eigen individuele doelen zonder telkens in de blessures te lopen. U traint in een groep van maximaal 10 mensen om elkaar niet in het vaarwater te zitten. U zit in een groepje met dezelfde samenstelling als u traint om elkaar te steunen en te motiveren.  Vraag uw therapeut of balie medewerker voor nadere informatie.

REGLEMENTEN FYSIOSPORT 

Om onze praktijk netjes te houden hanteren wij onderstaande reglementen. 
Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training.

 • De training is voor rekening van de deelnemer. Uw fysiotherapeut of baliemedewerker kan u hierover nader informeren. Lees hier de prijzen

 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van eigendommen, schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen. Deelname aan trainingen geschiedt op eigen risico.

 • De praktijk is aangesloten bij een klachtenregeling. Echter bij voorkeur lossen wij liever een klacht eerst  met u persoonlijk op.

 • De inschrijving voor een training is strikt persoonlijk en met het plaatsen van uw handtekening op het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met deze bepalingen.

 • Het abonnementsgeld wordt maandelijks of per kwartaal middels een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. 

 • Teruggave van het abonnementsgeld en verrekening (na vakantie of afwezigheid) van abonnementsgelden is niet mogelijk.

 • De opzegtermijn van het abonnement is 1 maand en dient schriftelijk (mail) ingediend te worden.

 • Bij ziekte of operatie kan het abonnement in overleg tijdelijk worden stopgezet.

 • Bij het hervatten van het abonnement na vakantie/ziekte/operatie, is er geen garantie van dezelfde groep of tijd. Deze garantie blijft wel indien het abonnement doorloopt.

 • De training vindt plaats in kleine groepen van maximaal 10 personen in de oefenzaal van de  praktijk.

 • De training bestaat uit 1 of 2 wekelijkse groepstrainingen van één uur.

 • Voorafgaand aan de 1e training vindt altijd eerst een intake en conditietest plaats ter bepaling van het belastingsniveau in relatie tot het op te starten trainingsprogramma.

 • Bij deelname aan de training wordt u geacht soepele (sport) kleding te dragen alsmede schone droge sportschoenen die geen sporen achterlaten op de vloer.

 • Er zijn twee kleedruimtes, één voor heren en één voor dames. U mag gebruik maken van onze douche voorzieningen.

 • U wordt verzocht om een handdoek mee te brengen en te gebruiken tijdens de training. Dit in verband met uw en onze hygiëne.

 • Gemiste trainingen kunnen worden ingehaald, indien deze uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgemeld. Het inhalen van gemiste trainingen moet binnen maand plaatsvinden, anders vervallen deze. Samen met de begeleidende fysiotherapeut wordt bekeken op welke wijze en wanneer de gemiste trainingen ingehaald kunnen worden.

 • Mocht u langere tijd trainingen moeten missen door bijzondere omstandigheden, meldt u dit a.u.b van tevoren bij uw trainer of de praktijk.

 • De praktijk hanteert een actief reanimatiebeleid, tenzij de cliënt een draagbare - of zichtbare wilsverklaring heeft.

 • Zie ons privacy statement als u wilt weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

bottom of page