top of page

DIRECTE TOEGANG FYSIOTHERAPIE

Sinds 2013 Directe Toegang Fysiotherapie (DTF).

Wat betekent dat voor u?

 

Sinds 2013 heeft u géén verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u bij twijfel nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft niet en dat heeft voordelen. Zo kunt u direct bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

 

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vast stelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld terugverwijzen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega's, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig! Hoe sneller u effectief wordt behandeld, hoe sneller u herstelt.

Fysiotherapie in ons zorgstelsel.

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: (1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 21e behandelingen en (2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in dit overzicht nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding fysiotherapie. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage en de zorgtoeslag.

 

Vergoeding. Natura of restitutie?

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven, wat betekent dat voor u?

De overheid wil met een 'vrije markt' de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen verzekeraars hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert of omdat hij registerfysiotherapeut is kan er een hoger tarief voor de fysiotherapeut gelden. Daar worden dan aanvullende voorwaarden aan gesteld.

bottom of page