top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverRaymond Eelman

Belangrijke informatie voor 2019 (contracten met zorgverzekeraars)


Geachte bezoeker van Fysio Woldmeenthe,

Graag willen wij u informeren over de situatie met contracten die zorgverzekeraars aan ons voorleggen aan het eind van het jaar. Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft meegekregen, is er een actieve beweging ontstaan van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten) die zich niet meer kunnen verenigen met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners omgaan.

De fysiotherapeutische zorg wordt steeds meer uitgekleed.

Op dit moment is het zo dat fysiotherapie voornamelijk vanuit het aanvullende pakket wordt vergoed. Er is een aantal chronische indicaties die recht geven op vergoeding uit de basisverzekering, waarbij de eerste 20 behandelingen uit het aanvullende pakket worden vergoed of u betaalt ze zelf, indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten. Alle vergoedingen vanuit de basisverzekering worden altijd eerst verrekend met uw eigen risico!

Reden van de actie:

Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract.

Onze bezwaren:

 • Behandelingen worden door de meeste grote verzekeraars onder de kostprijs vergoed, fysiotherapeuten zitten steeds meer vast aan eisen die weinig van doen hebben met een goede kwaliteit van de behandeling

 • Door de toenemende administratieve belasting wordt de tijdsduur van uw behandeling korter en zijn de fysiotherapeuten in eigen tijd aan het werk om de administratieve verplichtingen na te komen.

 • We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per indicatie (de zogenaamde Behandel Index). Doen we dit niet, dan krijgen we een lager tarief uitbetaald, terwijl we meer werk moeten verrichten. We worden hierdoor gedwongen uw behandeling eerder af te sluiten ook al bent u nog niet optimaal hersteld.

 • We worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te bieden en er zijn financiële sancties wanneer we aan de verplichtingen niet voldoen. Bovendien moeten we zelf betalen voor dit soort digitale diensten voor de zorgverzekeraar.

 • De praktijkkosten zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, terwijl het tarief al een decennium stil staat en niet eens meegegaan is met de inflatie. Hierdoor is het inkomen van de fysiotherapeut netto steeds meer gedaald hebben we bijna geen ruimte meer om te innoveren.

Fysio Woldmeenthe wil de kwaliteit juist hoog houden, zoals u van ons gewend bent. En met de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat we ook voor 2019 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de contracten en zijn tot de conclusie gekomen dat we ook het komende jaar wéér minder contracten zullen tekenen.

In het overzicht ziet u duidelijk welke contracten we nog wel hebben en welke niet.

Voor 2019 hebben we WEL een contract afgesloten met:

 • CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA en Delta Lloyd)

 • DSW (inclusief Stad Holland en InTwente)

 • ASR (inclusief Ditzo en De Amersfoortse)

 • De Friesland

 • Menzis (Anderzorg, PMA, Azivo en HEMA)

 • VGZ (inclusief Univé, Zekur.nl, Bewuzt, IZZ, IZA, UMC, de Goudse, United Consumers, IZA Cura, Aevitae en IAK)

 • Achmea (inclusief Zilveren Kruis, FBTO, Avéro Achmea, Interpolis, Prolife,Kiemer,OZF, ZieZo,Ik! en YouCare.nu)

 • ONVZ (inclusief PNO zorg en VvAA)

Voor 2019 hebben we GEEN contract afgesloten met:

 • Caresq (inclusief Promovendum, National Academic en Besured)

 • Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect)

 • Zorg en Zekerheid

Consequenties voor u:

Bij de zorgverzekeraars waar wij een contract mee afsluiten hoeft u niets te doen. Wij declareren rechtstreeks bij uw verzekering.

Wanneer uw verzekering in de lijst van “geen contract met” staat krijgt u zelf de nota.

Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u van uw verzekering ongeveer 70% van het zogenaamde marktconforme tarief (is +/- 29,- €).

Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u het marktconforme tarief vergoed.

Mocht uw zorgverzekering niet in deze lijst voorkomen, vraagt u dan aan één van ons wat het beleid voor 2019 zal zijn.

Stel:

U bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten.. Dan kunt u in plaats van een naturapolis kiezen voor een restitutiepolis. Hier betaalt u iets meer voor, maar betekent dat u ook bij niet gecontracteerde zorgverleners terecht kunt en daar een eerlijke vergoeding voor terug krijgt. Kijk kritisch naar de vergoeding die uw verzekeraar geeft voor fysiotherapie en informeer u bij uw verzekering over de kosten van deze restitutiepolis. In december kunt u eventueel overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Achtergrondinformatie

Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. We betalen allemaal een bepaalde premie—de één heeft zorg nodig en maakt er gebruik van, de ander niet. Zo betalen we mee aan elkaars onderzoeken en behandelingen.

Sinds de zorgverzekeraars commerciële instellingen zijn geworden (2006) heeft iedere verzekeraar er belang bij om zoveel mogelijk consumenten aan te trekken. Dit betekent dat ze veel polissen hebben ontwikkeld: voor elk wat wils.

In toenemende mate kiezen mensen, die weinig zorg nodig hebben of verwachten, ervoor om geen aanvullende polis af te sluiten. Dit heeft consequenties.

Stel u heeft een aanvullende polis waarin “beloofd” wordt dat u 32 keer fysiotherapie “mag” gebruiken dat jaar. Dat komt neer op zo’n € 930. Dat kost per maand bijna € 80. Mogelijk gebruikt u nog iets uit de aanvullende polis (bv. bril, diëtiste, alternatieve therapie). De premie die u betaalt weegt niet op tegen de kosten die u maakt. De verzekering legt geld bij. Hopelijk vanuit de winst, omdat andere mensen niets of weinig uit de aanvullende polis hebben gebruikt. Op dit moment is het zo dat zorgverzekeraars met regelmaat vanuit hun buffers geld moeten gebruiken om de premie niet verder te laten stijgen. Want daar verliezen ze mogelijk klanten mee.

De meeste zorgverzekeringen vinden dat er teveel fysiotherapeuten zijn en er (dus) teveel wordt gedeclareerd (onze beroepsgroep, het KNGF heeft dit onderzocht en blijkt niet waar te zijn). Dit holt hun aanvullende verzekering uit.

Ze leggen ons in toenemende mate voorwaarden op, waar bijna niet (meer) aan te voldoen is en bij heel veel collega’s enorm veel stress oplevert. Er zijn collega’s die overwegen te stoppen met het vak en er zijn collega’s die het hoofd financieel niet meer boven water kunnen houden. Er zijn ook collega’s die er helemaal niet zo mee bezig zijn en gewoon alle contracten tekenen, b.v uit noodzaak om de praktijk boven water te houden. Wij vinden dat iedereen de keuze moet maken die individueel nodig is en daar hebben wij geen oordeel over.

Wij vinden dat fysiotherapie volledig terug moeten in de basisverzekering. Fysiotherapie is zo’n belangrijk onderdeel geworden in onze maatschappij en zal bij de steeds ouder wordende mens noodzakelijk blijven.

Wij hopen dat u voor het komende jaar een goede keuze kunt maken in het oerwoud van zorgverzekeringen en polissen. Mocht u meer informatie willen, kunt u ons dat altijd vragen.

Met vriendelijke groet,

Fysio Woldmeenthe

Klazien Jansma

Paul van Doorn

Raymond Eelman


66 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page