Ons therapie aanbod

Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen, dit zijn specialisaties binnen de fysiotherapie. Op dit moment zijn de erkende verbijzonderingen de manueel therapeut, kinderfysiotherapeut, sportfysiotherapeut, fysiotherapeut voor ouderen (geriatrisch fysiotherapeut)en bekkenfysiotherapeut. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op de erkende deelgebieden van psychosomatiek, lymfologie, hart- en vaatziekten en tandheelkunde. De erkende verbijzonderingen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

De fysiotherapeuten van Fysio Woldmeenthe willen een positieve bijdrage leveren aan gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt uw fysiotherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient de beste behandeling. 

MEDICAL TAPING

De basis van het Medical Taping werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. In deze periode werden daar tapemethoden met elastische tape ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen.

FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast in de vorm van oefeningen en massage. Een fysiotherapeut behandelt stoornissen in houding en beweging, begeleidt en adviseert zodat de patiënt weer kan deelnemen aan sport, werk en aan het sociaal leven.

BEKKENFYSIOTHERAPIE

Gaan de gewone dagelijkse dingen niet zoals ze zouden moeten gaan? U durft niet meer op visite, omdat u uw ontlasting niet ophoudt? Of lekker te sporten zonder dat u ongewild urine verliest? Bent u zwanger en hebt u lage rug- of bekkenpijn? Dan kan bekkenfysiotherapie hulp bieden.

MANUELE THERAPIE

Voor SOMT is manuele therapie een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van de rug, de nek, de armen en de benen. 

REVALIDATIETRAINING

Binnenkort meer informatie over revalidatietraining

SPORTFYSIOTHERAPIE

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport als hobby of beroep heeft. De behandeling wordt door de meeste verzekeraars vergoed volgens de dekking van de algemeen fysiotherapeut.

CLAUDICATIO INTERMITTENS

Claudicatio intermittens is een ziekte van de slagaders in de benen (heel soms in de armen), tengevolge van de afzetting van plaques in de vaatwand van de slagader en van verharding of ‘verkalking’ van de wand van de slagader.

SHOCKWAVE

Behoort u tot de mensen die van alles geprobeerd hebben om verlost te worden van chronische pijn? Hebben andere behandelingen weinig of niets geholpen? 
Dan is de nieuwe shockwavetherapie wellicht een uitkomst.  

DRY NEEDLING

Dry Needling  is een vrij nieuwe methode binnen de fysiotherapie. De methode krijgt steeds meer bekendheid in Nederland vanwege de goede effectiviteit . Met Dry Needling worden spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) ontspannen d.m.v. het gericht prikken met een naald in de spier.